Kategorien
Infos

Polski blok pracowniczy podczas demo yallah klassenkampf 1 maja!

Inicjatywa Opiekunek i Opiekunów / Initiative der Betreuer:innen (facebook)

–german below / deutsch unten–

Polski blok pracowniczy podczas demo yallah klassenkampf 1 maja!
Razem z migranckimi organizacjami, na czele z Migrantifą idziemy razem we frontowym bloku demonstracji, aby pokazać solidarność i wspólnie walczyć o prawa międzynarodowej klasy robotniczej. Bo My też jesteśmy istotne. Bo My też jesteśmy częścią niemieckiego cudu gospodarczego.

Chcemy wspólnie zmienić ideę demo z okazji 1 Maja i skupić się przede wszystkim na sytuacji migrantek i migrantów tutaj w Berlinie, ale także na całym świecie i wspólnie, solidarnie walczyć o nasze prawa.
W imieniu Inicjatywy zapraszamy Was, abyście razem z nami wzięli udział w demo jako reprezentacja jednej z najliczniejszych migranckich grup, której prawa pracownicze są codziennie łamane – opiekunki pracujące w sektorze prywatnym w Niemczech. Pokażmy wspólnie solidarność z osobami, które nie mogą wziąć udziału w demonstracji, gdyż pracują 24 h na dobę. Szczególnie w czasach pandemii ich wyzysk jeszcze bardziej się nasilił.
Podczas demo będziemy nieść transparenty, które powstały we współpracy z opiekunkami należącymi do Inicjatywy. Są na nich nadrukowane ich główne problemy związane z wyzyskiem, z którymi stykają się one na co dzień. Jeżeli podczas demonstracji chcesz nieść baner (przez jakiś czas), prosimy o kontakt – dzięki temu będziemy mogły jak najlepiej wszystko zorganizować.

— deutsch —

Übersetzung von: dziewuchy_berlin

Gemeinsam mit @Initiative der Betreuer:innen laden wir euch zur yallah klassenkampf Demo am 1. Mai ein.
Zusammen mit migrantischen Organisationen, angeführt von Migrantifa, gehen wir gemeinsam im vorderen Block der Demonstration, um Solidarität zu zeigen und gemeinsam für die Rechte der internationalen Arbeiter*innenklasse zu kämpfen. Weil Wir sind relevant. Weil Wir auch Teil des deutschen Wirtschaftswunders sind.

Wir wollen kollektiv die Idee der 1. Mai-Demo erweitern und in erster Linie die Situation von Migrant*innen hier in Berlin, aber auch weltweit, in den Mittelpunkt stellen und gemeinsam solidarisch für unsere Rechte kämpfen.

Im Namen der Initiative laden wir euch ein, stellvertretend für eine der größten Migrant*innengruppen, deren Arbeitsrechte täglich verletzt werden, an der Demo teilzunehmen – Betreuer*innen (Pfleger*innen), die in Deutschland im privaten Sektor arbeiten. Zeigen wir Solidarität mit denjenigen, die nicht an der Demonstration teilnehmen können, weil sie 24 Stunden am Tag arbeiten. Gerade in Zeiten der Pandemie ist ihre Situation noch schlimmer geworden.
Während der Demo werden wir Banner tragen, die in Zusammenarbeit mit den zur Initiative gehörenden Betreuer*innen entstanden sind. Sie zeigen die Hauptprobleme der Ausbeutung, mit denen die Arbeiter*innen jeden Tag konfrontiert sind. Wenn Du während der Demonstration ein Transparent (für eine Weile) tragen willst, kontaktiere uns bitte – so können wir alles bestmöglich organisieren.